TOUR

City Venue Date Details Share
Toronto Rivoli April 25 [#] [#]
Toronto Rivoli April 25 [#] [#]
Oshawa Atria April 24 [#] [#]
Kingston The Mansion April 23 [#] [#]
Ottawa Black sheep inn April 19th [#] [#]
Ottawa Black sheep inn April 18th [#] [#]
Ottawa Black sheep inn April 19th [#] [#]
Ottawa Black sheep inn April 18th [#] [#]